• Được thành lập từ năm 2009, KTDC Group là trung tâm giáo dục đầu tiên tại HCM tập trung đào tạo Tiếng Anh thương mại – Kỹ năng mềm.
  • Chúng tôi cung cấp các khoá học được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu của môi trường kinh doanh ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Tất cả các khoá học đều được phát triển dựa trên những đánh giá phân tích tình hình thị trường và nguồn nhân lực Việt trẻ.
  • Mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi là chuẩn bị cho bạn sự tự tin, sẵn sàng trong mọi tình huống từ trình bày một bài thuyết trình thuyết phục, đàm phán thành công những thương vụ xuất nhập khẩu hay tham dự một cuộc họp, … Chúng tôi tin tưởng rằng mình chỉ thành công nếu bạn thành công.
  • Chúng tôi vô cùng tự hào được góp phần đào tạo nên những giám đốc, chuyên gia IT hay tài chính, bác sĩ, các nhà khoa học và các doanh nhân tại Việt Nam cũng như ở môi trường quốc tế.

English training

Các khoá học tổ chức tại trung tâm Business Skills được thiết kế dành riêng cho sinh viên và người đi làm. Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo chuyên về giao tiếp hằng ngày và giao tiếp trong kinh doanh, cũng như các khoá kỹ năng mềm.

Corporate Training

Chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo dựa trên những nhu cầu và mong muốn thực tiễn từ doanh nghiệp; chịu trách nhiệm lên kế hoạch, thực hiện giảng dạy và quản lý tiến trình học tập của học viên từ lúc tham gia khoá học cho đến khi kết thúc.