“A company is only as good as the people it keeps”

Tại KTDC, chúng tôi xem trọng sự phát triển con người vì chúng tôi quan niệm rằng nhân viênnguồn tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp.Chúng tôi cam kết giúp nhân viên của bạn tận dụng và phát huy tối đa khả năng của họ bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo thiết kế riêng biệt, hiệu quảphù hợp. Tình hình kinh doanh, cũng như công ty, nhân viênkhách hàng của bạn sẽ nhận được những lợi ích bằng nhiều cách khác nhau.

KTDC Key Success
1
Công ty của bạn sẽ gia tăng đội ngũ nhân lực gắn kết lâu năm, nâng cao năng suất và tăng doanh thu nhờ vào sự tự tin của nhân viên và sự hài lòng của khách hàng.
2
Nhân viên của bạn sẽ tự tin, giao tiếp rõ ràng và thông thạo hơn khi nói hay viết bằng tiếng Anh trong tình huống khác nhau như ở các buổi họp, thảo luận, đàm phán, thuyết trình, trao đổi qua điện thoại hoặc trò chuyện với khách hàng nước ngoài.
3
Khách hàng sẽ tận hưởng trải nghiệm dịch vụ tốt hơn từ đội ngũ nhân lực của doanh nghiệp bạn.

Know more about how KTDC can help
your company’s workforce grow and develop.

What You’ll Get
  • A dedicated corporate training team that will analyse your company's needs and demands by gaining an insight on the employee's English strengths and weaknesses.
  • A customised training proposal with full details on the course description, course outline, assessment & testing systems, training methodology, quality control process as well as total cost.
  • A demo lesson or kick-off meeting where the future trainees or/and training department will take part in a sample lesson in order to get to know our training methodologies.

Need Some Quick Answers?

Check out our Q&A