Đăng ký thi xếp lớp

Cấu trúc bài kiểm tra bao gồm 4 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết và Nói trong vòng 45 phút.
Bài kiểm tra sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ từ thầy Danny Colomer – Nhà sáng lập KTDC Group và Giám Đốc Học Thuật tại KTDC BUSINESS SKILLS. Kết quả sẽ có ngay sau khi kết thúc bài kiểm tra.
Dựa vào kết quả và mục đích học tập của bạn, thầy Danny sẽ tư vấn và giúp bạn tìm ra kế hoạch học tập phù hợp và hiệu quả nhất.
Để đăng ký lịch kiểm tra, vui lòng điềm thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để xác nhận thông tin.
Điện thoại: (028) 730000 83
Hotline doanh nghiệp: (028) 730000 83/ ext 1000

123 Khóa học bạn đang quan tâm? *

Ngày thi xếp lớp *

Vui lòng chọn ngày bạn muốn đăng ký. Vui lòng chọn ngày bạn muốn đăng ký.

Lịch thi xếp lớp *

Vui lòng chọn thời gian bạn muốn đăng ký.

Lịch khai giảng tháng 7 - 8

Tên khóa học Ngày khai giảng Giờ học Ngày Thời lượng Học phí
BF 1
( Tiếng Anh Giao Tiếp Thương Mại 1 )
06/03/2024
06/05/2024
20:00 - 21:30
20:00 - 21:30
Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
36 giờ 9.037.000đ
BF 2
( Tiếng Anh Giao Tiếp Thương Mại 2 )
07/03/2024
03/05/2024
10/05/2024
19:45 - 21:45
18:00 - 19:30
20:00 -21:30
Thứ Ba - Thứ Năm
Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
36 giờ 9.037.000đ
BF 3
( Tiếng Anh Giao Tiếp Thương Mại 3 )
04/03/2024
23/05/2024
18:30 - 20:00
19:45 - 21:45
Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
Thứ Ba - Thứ Năm
36 giờ 9.037.000đ
EBEC A
( Tiếng Anh Thương Mại & Kỹ Năng Mềm )
05/03/2024
06/05/2024
17:45 - 19:45
18:30 - 20:00
Thứ Ba - Thứ Năm
Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
36 giờ 10.503.000đ
FEC 3
( Tiếng Anh Giao Tiếp Nền Tảng 3 )
04/03/2024
21/05/2024
20:00 - 21:30
17:45 - 19:45
Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
Thứ Ba - Thứ Năm
36 giờ 8.155.000đ
Pronunciation Pro
( Phát Âm Chuyên Sâu )
07/03/2024
23/05/2024
19:45 - 21:45
19:45 - 21:45
Thứ Ba - Thứ Năm
Thứ Ba - Thứ Năm
36 giờ 9.267.000đ
Soft Skills
( Tiếng Anh Kỹ Năng Mềm )
02/03/2024
13:30 - 18:30
Thứ Bảy
20 hours 7.865.000đ