Tiếng Anh Giao Tiếp Thương Mại 1 (36 giờ)

Khóa học mang đến cho học viên nền tảng cơ bản của từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe nói để giao tiếp trôi chảy, …

Tiếng Anh Giao Tiếp Thương Mại 2 (36 giờ)

Khóa học mang đến cho học viên nền tảng cơ bản của từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe nói để giao tiếp trôi chảy, …

Tiếng Anh Giao Tiếp Thương Mại 3 (36 giờ)

Khóa học mang đến cho học viên nền tảng cơ bản của từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe nói để giao tiếp trôi chảy, …

Tiếng Anh Thương Mại & Kỹ Năng Mềm (36 giờ)

Khóa học giảng dạy Tiếng Anh thương mại được kết hợp với các kĩ năng mềm trong kinh doanh giúp học viên có thể giao tiếp trôi …

Tiếng Anh Giao Tiếp Nền Tảng 1 (36 giờ)

Khóa học mang đến cho học viên: xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc từ ngữ pháp đến kỹ năng nghe và nói dựa trên những tình …

Tiếng Anh Giao Tiếp Nền Tảng 2 (36 giờ)

Khóa học được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với trình độ tiếng Anh cơ …

Tiếng Anh Giao Tiếp Nền Tảng 3 (36 giờ)

Khóa học mang đến cho học viên: xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc từ ngữ pháp đến kỹ năng nghe và nói dựa trên những tình …

Tiếng Anh Giao Tiếp 1 (36 giờ)

Khóa học được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh với trình độ tiếng Anh sơ trung …

Tiếng Anh Giao Tiếp 2 (36 giờ)

Khóa học mang đến cho học viên: kỹ năng thực hành để giao tiếp trong học tập, công việc cũng như đời sống hàng ngày. …

Tiếng Anh Giao Tiếp 3 (36 giờ)

Khóa học được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh với trình độ tiếng Anh sơ trung …

Tiếng Anh Kỹ Năng Mềm (20 hours)

Kỹ Năng Viết CV & Phỏng Vấn (15 giờ)

Phát Âm Chuyên Sâu (36 giờ)

Khóa học mang đến cho học viên: tập trung vào những vấn đề về phát âm trong tiếng Anh mà người Việt Nam hay gặp …

Kỹ Năng Viết Thương Mại (18 giờ)

Khóa học mang đến cho học viên: cơ hội để phát triển các kỹ năng viết thương mại thông qua những bài tập thực hành …

Kỹ Năng Thuyết Trình (16 giờ)

Khóa học mang đến cho học viên: cách trình bày bài thuyết trình, nâng cao khả năng thuyết trình trước đám đông, và luyện tập …

Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng (15 giờ)

Khóa học mang đến cho học viên: cung cấp cho bạn sự thấu hiểu một cách thỏa đáng về ngôn ngữ trong dịch vụ chăm …

Free Test Courses